Välkommen!

Jag har tidigare arbetat som konsulent för Tidningen i Skolan och senare Mediekompass. Min verksamhet har varit förlagd till Göteborgs-Posten, Bohusläningen samt TTELA.

För närvarande ansvarar jag för dagstidningsprojektet Presstationen.
I dag läser drygt 10 000 skolelever på låg- och mellanstadiet kontinuerligt sin lokala dagstidning under merparten av läsåret.
Är din tidning intresserad av att delta i Presstationen? Här kan du läsa mer om konceptet och kostnaderna för att vara med.

Mats Hemberg

Presstationen - koncept
Presstationen tävlingssajt


hemberg@mediekomp.se
072-200 59 01
Hemberg Mediekompass, Åkervägen 19, 434 40 Kungsbacka